Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

    BANK PKO S.A.
    Numer rachunku bankowego: 28 1020 2498 0000 8002 0508 4563


  2. Płatność online za pomocą platformy PayU.pl
  3. Klient może dokonać opłaty za Zamówienie, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku Klienta.
  4. Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności za Zamówienia oraz koszty dostawy dokonywane są w polskich złotych.