1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. roku "O prawach konsumenta" (Dziennik ustaw,poz. 827 z 2014r.) Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie Internetowym . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno być złożone w formie pisemnej, żadna inna forma nie jest dopuszczalna.

2. W celu dokonania zwrotu (odstąpienia) niezbędne jest wypełnienie formularza zwrotu. Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://www.fro-tex.pl/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji.pdf . Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru/nazwy produktu. Klient nie musi podawać powodu zwrotu (odstąpienia).

3. Towar powinien być zwrócony nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy. Do paczki z wypełnionym formularzem zwrotu i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

4. Zwrotu należy dokonać na adres: ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "FRO-TEX" Lilla Budek ul. Okrzei 60, 42-300 Myszków.

5. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Jednocześnie informujemy , że zwrot towaru nie jest możliwy między przedsiębiorcami.

6. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przelewem bankowym na konto kupującego podane w formularzu zwrotu. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci kupującemu kwotę za zakupiony towar na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

8. Sklep nie ponosi żadnych kosztów przesyłek za zwrócony towar ,zwrot towaru możliwy jest tylko na koszt i ryzyko zwracającego (Klienta).