1. Każdy zakupiony w Sklepie Produkt posiada gwarancję. W razie defektu Klient może dokonać reklamacji zakupionego Produktu.

2. Formularz reklamacji dostępny jest pod adresem: https://www.fro-tex.pl/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji.pdf . Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru/nazwy produktu i przyczynę reklamacji.

3. Reklamowany Produkt(y) należy odesłać na adres: ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "FRO-TEX" Lilla Budek ul. Okrzei 60 42-300 Myszków wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/paragonu stanowiącego dowód zakupu.